Project

Tidningen Trä, illustrationer med en blandning av akvarell och illustrator. Känns Photoshop kanhända, fast utan att vara det.

OBS! Genom att förminska/förstora fönstret justerar du illustrationernas storlek och får en bättre överblick beroende på vilken skärm du använder.

Next Work