Teckna med kol

Ett sätt att teckna på, det är med kol. En kolteckning är en teckning utförd med träkol eller syntetiskt kol, ett så kallat teckningskol. Det går att använda tekniken för att göra skisser så väl som beständiga konstverk.

När man tecknat färdigt så måste det man gjort fixeras. Det kan man bland annat göra med hartshaltig vätska. Det för att teckningen ska bevaras och inte smetas ut. 

Ritkol är oftast tillverkat av grenar, många gånger pil, som sedan bränts i ugn. 

För att göra en bra kolteckning så krävs det ett bra papper. Det ska vara ett papper med gräng, det vill säga en pappersyta som river av kolet när man för det över papperet. Gräng kommer från franskans grain, som betyder sädeskorn, det vill säga kornighet eller ojämnhet och avser ytstruktur hos till exempel läder, målarduk, akvarell- och pastellpapper eller pannå. 

 

12 Dec 2019